دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی 2 گیگابایت
260,000 تو‌مان ماهانه
 • 1 عدد آی پی ثابت
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 20 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان نصب و آماده سازی
 • رایگان افزایش امنیت
 • دارد امکان ارتقا
 • دارد امکان اتصال گوشی
 • دارد امکان اتصال کامپیوتر
 • 1 تا 8 ساعت زمان تحویل
 • 260.000 تومان ماهانه
 • 750.000 تومان سه ماهه
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 3 گیگابایت
310,000 تو‌مان ماهانه
 • 1 عدد آی پی ثابت
 • 1 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان نصب و آماده سازی
 • رایگان افزایش امنیت
 • دارد امکان ارتقا
 • دارد امکان اتصال گوشی
 • دارد امکان اتصال کامپیوتر
 • 1 تا 8 ساعت زمان تحویل
 • 310.000 تومان ماهانه
 • 900.000 تومان سه ماهه
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 4 گیگابایت
400,000 تو‌مان ماهانه
 • 1 عدد آی پی ثابت
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان نصب و آماده سازی
 • رایگان افزایش امنیت
 • دارد امکان ارتقا
 • دارد امکان اتصال گوشی
 • دارد امکان اتصال کامپیوتر
 • 1 تا 8 ساعت زمان تحویل
 • 400.000 تومان ماهانه
 • 1.150.000 تومان سه ماهه
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 6 گیگابایت
500,000 تو‌مان ماهانه
 • 1 عدد آی پی ثابت
 • 2 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان نصب و آماده سازی
 • رایگان افزایش امنیت
 • دارد امکان ارتقا
 • دارد امکان اتصال گوشی
 • دارد امکان اتصال کامپیوتر
 • 1 تا 8 ساعت زمان تحویل
 • 500.000 تومان ماهانه
 • 1.450.000 تومان سه ماهه
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 8 گیگابایت
600,000 تو‌مان ماهانه
 • 1 عدد آی پی ثابت
 • 3 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان نصب و آماده سازی
 • رایگان افزایش امنیت
 • دارد امکان ارتقا
 • دارد امکان اتصال گوشی
 • دارد امکان اتصال کامپیوتر
 • 1 تا 8 ساعت زمان تحویل
 • 600.000 تومان ماهانه
 • 1.700.000 تومان سه ماهه
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 12 گیگابایت
750,000 تو‌مان ماهانه
 • 1 عدد آی پی ثابت
 • 3 هسته پردازنده
 • 12 گیگابایت حافظه رم
 • 120 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • رایگان نصب و آماده سازی
 • رایگان افزایش امنیت
 • دارد امکان ارتقا
 • دارد امکان اتصال گوشی
 • دارد امکان اتصال کامپیوتر
 • 1 تا 8 ساعت زمان تحویل
 • 700.000 تومان ماهانه
 • 2.000.000 تومان سه ماهه
سفارش دهید ستاپ رایگان