دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی هاستینگ - پلن 2 گیگابایت
260,000 تو‌مان ماهانه
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 20 گیگابایت فضای هارد
 • یک هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان / فنلاند موقعیت
 • NVMe نوع هارد
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی هاستينگ - پلن 3 گیگابایت
310,000 تو‌مان ماهانه
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت فضای هارد
 • یک هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان / فنلاند موقعیت
 • NVMe نوع هارد
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی هاستینگ - پلن 4 گیگابایت
400,000 تو‌مان ماهانه
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت فضای هارد
 • دو هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان / فنلاند موقعیت
 • NVMe نوع هارد
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی هاستینگ - پلن 6 گیگابایت
500,000 تو‌مان ماهانه
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای هارد
 • دو هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان / فنلاند موقعیت
 • NVMe نوع هارد
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی هاستینگ - پلن 8 گیگابایت
600,000 تو‌مان ماهانه
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای هارد
 • سه هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان / فنلاند موقعیت
 • NVMe نوع هارد
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی هاستینگ - پلن 12 گیگابایت
750,000 تو‌مان ماهانه
 • 12 گیگابایت حافظه رم
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • سه هسته پردازنده
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر دیتاسنتر
 • آلمان / فنلاند موقعیت
 • NVMe نوع هارد
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان