دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی 2 گیگابایت ایران 0 موجود است
750,000 تومان سه ماهه
250,000 تومان ماهانه
اتمام موجودی
توجه - استفاده از سرور برای VPN ممنوع است
 
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 20 گیگابایت فضای SSD
 • 400 گیگابایت ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 3 گیگابایت ایران 0 موجود است
1,100,000 تومان سه ماهه
380,000 تومان ماهانه
اتمام موجودی
توجه - استفاده از سرور برای VPN ممنوع است
 
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت فضای SSD
 • 500 گیگابایت ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 4 گیگابایت ایران
1,450,000 تومان سه ماهه
490,000 تومان ماهانه
موجود است
توجه - استفاده از سرور برای VPN ممنوع است
 
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت فضای SSD
 • 600 گیگابایت ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 6 گیگابایت ایران
1,750,000 تومان سه ماهه
600,000 تومان ماهانه
توجه - استفاده از سرور برای VPN ممنوع است
 
 • 2 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای SSD
 • 600 گیگابایت ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 8 گیگابایت ایران
2,100,000 تومان سه ماهه
720,000 تومان ماهانه
توجه - استفاده از سرور برای VPN ممنوع است
 
 • 3 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای SSD
 • 800 گیگابایت ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی 10 گیگابایت ایران
2,500,000 تومان سه ماهه
850,000 تومان ماهانه
توجه - استفاده از سرور برای VPN ممنوع است
 
 • 3 هسته پردازنده
 • 10 گیگابایت حافظه رم
 • 100 گیگابایت فضای SSD
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان