سرور مجازی

سرور مجازی - پلن 512
 • 512 مگابایت حافظه رم
 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • یک هسته پردازنده
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • انگلیس محل سرور
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی - پلن 1024
 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت فضای دیسک
 • یک هسته پردازنده
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • انگلیس محل سرور
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی - پلن 1536
 • 1.5 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای دیسک
 • یک هسته پردازنده
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • انگلیس محل سرور
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی - پلن 2048
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای دیسک
 • یک هسته پردازنده
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • انگلیس محل سرور
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی - پلن 3072
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 120 گیگابایت فضای دیسک
 • دو هسته پردازنده
 • 1200 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • انگلیس محل سرور
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی - پلن 4096
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 160 گیگابایت فضای دیسک
 • دو هسته پردازنده
 • 1600 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • انگلیس محل سرور
 • 1 تا 8 ساعت تحویل