سرور مجازی از دیتاسنتر هتزنر آلمان

نصب و تحویل فوری انواع سیستم‌عامل و کنترل پنل‌های مورد نظر شما

سرور مجازی آلمان - پلن 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 20 گیگابایت فضای NVMe SSD
 • یک هسته پردازنده
 • 400 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی آلمان - پلن 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 30 گیگابایت فضای NVMe SSD
 • یک هسته پردازنده
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی آلمان - پلن 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت فضای NVMe SSD
 • دو هسته پردازنده
 • 800 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی آلمان - پلن 4 گیگابایت
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 50 گیگابایت فضای NVMe SSD
 • دو هسته پردازنده
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی آلمان - پلن 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای NVMe SSD
 • دو هسته پردازنده
 • 1200 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل
سرور مجازی آلمان - پلن 8 گیگابایت
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای NVMe SSD
 • سه هسته پردازنده
 • 1500 گیگابایت پهنای باند
 • ویندوز / لینوکس سیستم‌عامل
 • 1 تا 8 ساعت تحویل