دسته بندی ها

  عملیات

هاست پربازدید 1 گیگابایت

45,000 تومان ماهانه
450,000 تومان سالانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • بکاپ 3 بار در هفته
 • بازدید تا 10 هزارنفر در روز
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان یا فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست پربازدید 2 گیگابایت

60,000 تومان ماهانه
600,000 تومان سالانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • بکاپ 3 بار در هفته
 • بازدید تا 10 هزارنفر در روز
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان یا فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست پربازدید 3 گیگابایت

75,000 تومان ماهانه
750,000 تومان سالانه
 • 3 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • بکاپ 3 بار در هفته
 • بازدید تا 10 هزارنفر در روز
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان یا فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست پربازدید 4 گیگابایت

90,000 تومان ماهانه
900,000 تومان سالانه
 • 4 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • بکاپ 3 بار در هفته
 • بازدید تا 10 هزارنفر در روز
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان یا فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست پربازدید 5 گیگابایت

105,000 تومان ماهانه
1,050,000 تومان سالانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • بکاپ 3 بار در هفته
 • بازدید تا 10 هزارنفر در روز
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان یا فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست پربازدید 6 گیگابایت

120,000 تومان ماهانه
1,200,000 تومان سالانه
 • 6 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • بکاپ 3 بار در هفته
 • بازدید تا 10 هزارنفر در روز
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان یا فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان