دسته بندی ها

  عملیات

میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 100 مگابایت


80,000 تومان سالانه
 • 100 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 250 مگابایت

125,000 تومان ماهانه
125,000 تومان سالانه
 • 250 مگابایت فضا
 • 25 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 500 مگابایت


190,000 تومان سالانه
 • 500 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 1 گیگابایت

25,000 تومان ماهانه
250,000 تومان سالانه
 • 1 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 2 گیگابایت

38,000 تومان ماهانه
380,000 تومان سالانه
 • 2 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 3 گیگابایت

50,000 تومان ماهانه
500,000 تومان سالانه
 • 3 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 4 گیگابایت

63,000 تومان ماهانه
630,000 تومان سالانه
 • 4 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی دایرکت‌ادمین ایران - 5 گیگابایت

75,000 تومان ماهانه
750,000 تومان سالانه
 • 5 گیگابایت فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 3 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • نصب وردپرس رایگان
 • انتقال رایگان از هاست دیگر
 • سایر امکانات نامحدود
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر لایزر یا آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان