دسته بندی ها

  عملیات

سرور مجازی ویژه ایران - 4 گیگابایت
1,500,000 تومان سه ماهه
510,000 تومان ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 40 گیگابایت فضای NVMe
 • 1000 گیگابایت ترافیک
 • مصرف 1 به 10 ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی ویژه ایران - 6 گیگابایت
1,900,000 تومان سه ماهه
640,000 تومان ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت حافظه رم
 • 60 گیگابایت فضای NVMe
 • 1200 گیگابایت ترافیک
 • مصرف 1 به 10 ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی ویژه ایران - 8 گیگابایت
2,400,000 تومان سه ماهه
820,000 تومان ماهانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 80 گیگابایت فضای NVMe
 • 1400 گیگابایت ترافیک
 • مصرف 1 به 10 ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی ویژه ایران - 10 گیگابایت
2,700,000 تومان سه ماهه
920,000 تومان ماهانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 10 گیگابایت حافظه رم
 • 100 گیگابایت فضای NVMe
 • 1600 گیگابایت ترافیک
 • مصرف 1 به 10 ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی ویژه ایران - 12 گیگابایت
3,300,000 تومان سه ماهه
1,100,000 تومان ماهانه
 • 4 هسته پردازنده
 • 12 گیگابایت حافظه رم
 • 120 گیگابایت فضای NVMe
 • 1800 گیگابایت ترافیک
 • مصرف 1 به 10 ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان
سرور مجازی ویژه ایران - 16 گیگابایت
3,600,000 تومان سه ماهه
1,200,000 تومان ماهانه
 • 4 هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • 160 گیگابایت فضای NVMe
 • 2000 گیگابایت ترافیک
 • مصرف 1 به 10 ترافیک
 • پورت 1 گیگابیت
 • امکان ارتقا
 • سیستم عامل ویندوز/لینوکس
 • امکان نصب کنترل پنل
 • زمان تحویل 1 تا 8 ساعت
سفارش دهید ستاپ رایگان