دسته بندی ها

  عملیات

هاست دانلود ایران 10 گیگابایت

38,000 تومان ماهانه
380,000 تومان سالانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • دیتابیس ندارد
 • بکاپ ندارد
 • ایمیل ندارد
 • پارک دامنه ندارد
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست دانلود ایران 15 گیگابایت

56,000 تومان ماهانه
560,000 تومان سالانه
 • 15 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • دیتابیس ندارد
 • بکاپ ندارد
 • ایمیل ندارد
 • پارک دامنه ندارد
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست دانلود ایران 30 گیگابایت

115,000 تومان ماهانه
1,150,000 تومان سالانه
 • 30 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • دیتابیس ندارد
 • بکاپ ندارد
 • ایمیل ندارد
 • پارک دامنه ندارد
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست دانلود ایران 50 گیگابایت

190,000 تومان ماهانه
1,900,000 تومان سالانه
 • 50 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • دیتابیس ندارد
 • بکاپ ندارد
 • ایمیل ندارد
 • پارک دامنه ندارد
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست دانلود ایران 75 گیگابایت

280,000 تومان ماهانه
2,800,000 تومان سالانه
 • 75 گیگابایت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • دیتابیس ندارد
 • بکاپ ندارد
 • ایمیل ندارد
 • پارک دامنه ندارد
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان
هاست دانلود ایران 100 گیگابایت

380,000 تومان ماهانه
3,800,000 تومان سالانه
 • 100 گیگابایت فضا
 • 2500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • دیتابیس ندارد
 • بکاپ ندارد
 • ایمیل ندارد
 • پارک دامنه ندارد
 • هارد سرور SSD
 • SSL رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل بلافاصله پس از پرداخت
 • دیتاسنتر آسیاتک
سفارش دهید ستاپ رایگان