دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی سی‌پنل ایران - 3 گیگابایت
70,000 تو‌مان ماهانه
 • 3 گیگابایت
  فضا
 • 250 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 3 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران
  محل سرور
 • بلافاصله پس از پرداخت
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 6 گیگابایت
100,000 تو‌مان ماهانه
 • 6 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 6 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران
  محل سرور
 • بلافاصله پس از پرداخت
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 10 گیگابایت
130,000 تو‌مان ماهانه
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 10 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران
  محل سرور
 • بلافاصله پس از پرداخت
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 15 گیگابایت
160,000 تو‌مان ماهانه
 • 15 گیگابایت
  فضا
 • 750 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 15 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 20 گیگابایت
190,000 تو‌مان ماهانه
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 1000 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 20 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 25 گیگابایت
220,000 تو‌مان ماهانه
 • 25 گیگابایت
  فضا
 • 1200 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 25 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • ایران
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان