دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی سی‌پنل ایران - 3 گیگابایت

90,000 تومان ماهانه
900,000 تومان سالانه
 • فضا - 3 گیگابایت
 • پهنای باند - 250 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 3 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - ایران
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 6 گیگابایت

125,000 تومان ماهانه
1,250,000 تومان سالانه
 • فضا - 6 گیگابایت
 • پهنای باند - 400 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 6 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - ایران
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 10 گیگابایت

160,000 تومان ماهانه
1,600,000 تومان سالانه
 • فضا - 10 گیگابایت
 • پهنای باند - 500 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 10 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - ایران
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 15 گیگابایت

200,000 تومان ماهانه
2,000,000 تومان سالانه
 • فضا - 15 گیگابایت
 • پهنای باند - 750 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 15 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - ایران
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 20 گیگابایت

240,000 تومان ماهانه
2,400,000 تومان سالانه
 • فضا - 20 گیگابایت
 • پهنای باند - 1000 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 20 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - ایران
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل ایران - 25 گیگابایت

280,000 تومان ماهانه
2,800,000 تومان سالانه
 • فضا - 25 گیگابایت
 • پهنای باند - 1200 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 25 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - ایران
سفارش دهید ستاپ رایگان