هاست بک‌آپ - آلمان

فضای بک آپ - پلن 10 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت زمان تحویل
فضای بک آپ - پلن 25 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 25 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 50 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 50 گیگابایت فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 100 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 100 گیگابایت فضا
 • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 150 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 150 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 200 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 200 گیگابایت فضا
 • 1500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه