فضای پشتیبان - بک آپ

فضای بک آپ - پلن 10 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 10 گیگابایت فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 25 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 25 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 50 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 50 گیگابایت فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 75 گیگابایتدسترسی FTP و پنل دایرکت ادمین

 • 75 گیگابایت فضا
 • 750 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 100 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 100 گیگابایت فضا
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
فضای بک آپ - پلن 250 گیگابایتدسترسی فقط به صورت FTP است.

 • 250 گیگابایت فضا
 • 2500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت زمان تحویل

Powered by WHMCompleteSolution