دسته بندی ها

  عملیات

میزبانی وب سی‌پنل آلمان - 100 مگابایت


100,000 تومان سالانه
 • فضا - 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 10 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 1 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - NVMe
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب سی‌پنل آلمان - 250 مگابایت


160,000 تومان سالانه
 • فضا - 250 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 25 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 1 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب سی پنل آلمان - 500 مگابایت

24,000 تومان ماهانه
240,000 تومان سالانه
 • فضا - 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 50 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 2 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب سی‌پنل آلمان - 1 گیگابایت

34,000 تومان ماهانه
340,000 تومان سالانه
 • فضا - 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 100 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 2 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب سی پنل آلمان - 2 گیگابایت

50,000 تومان ماهانه
500,000 تومان سالانه
 • فضا - 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 150 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب سی پنل آلمان - 3 گیگابایت

66,000 تومان ماهانه
660,000 تومان سالانه
 • فضا - 3 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 200 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب سی پنل آلمان - 4 گیگابایت

82,000 تومان ماهانه
820,000 تومان سالانه
 • فضا - 4 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 250 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب سی پنل آلمان - 5 گیگابایت

98,000 تومان ماهانه
980,000 تومان سالانه
 • فضا - 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 300 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آلمان/فنلاند
سفارش دهید ستاپ رایگان