دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی دایرکت‌ادمین - 3 گیگابایت

70,000 تومان ماهانه
700,000 تومان سالانه
 • فضا - 3 گیگابایت
 • پهنای باند - 120 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 3 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - دایرکت ادمین
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 6 گیگابایت

110,000 تومان ماهانه
1,100,000 تومان سالانه
 • فضا - 6 گیگابایت
 • پهنای باند - 200 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 6 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - دایرکت ادمین
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 10 گیگابایت

145,000 تومان ماهانه
1,450,000 تومان سالانه
 • فضا - 10 گیگابایت
 • پهنای باند - 300 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 10 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - دایرکت ادمین
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 15 گیگابایت

180,000 تومان ماهانه
1,800,000 تومان سالانه
 • فضا - 15 گیگابایت
 • پهنای باند - 400 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 15 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - دایرکت ادمین
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت‌ادمین - 20 گیگابایت

230,000 تومان ماهانه
2,300,000 تومان سالانه
 • فضا - 20 گیگابایت
 • پهنای باند - 500 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 20 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - دایرکت ادمین
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی دایرکت ادمین - 30 گیگابایت

280,000 تومان ماهانه
2,800,000 تومان سالانه
 • فضا - 30 گیگابایت
 • پهنای باند - 800 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 30 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - دایرکت ادمین
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
سفارش دهید ستاپ رایگان