دسته بندی ها

  عملیات

میزبانی وب ویژه ایران - پلن 2 گیگابایت
55,000 تو‌مان ماهانه
 • 2 گیگابایت
  فضا
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • رایگان نصب وردپرس
 • رایگان انتقال از هاست دیگر
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD-NVMe هارد سرور
 • دارد SSL رایگان
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
 • رایگان افزایش امنیت
 • رایگان افزایش سرعت
 • رایگان DNS اختصاصی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد بکاپ دوگانه
 • دارد بکاپ روزانه و ماهانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب ویژه ایران - پلن 4 گیگابایت
70,000 تو‌مان ماهانه
 • 4 گیگابایت
  فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • رایگان نصب وردپرس
 • رایگان انتقال از هاست دیگر
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD-NVMe هارد سرور
 • دارد SSL رایگان
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
 • رایگان افزایش امنیت
 • رایگان افزایش سرعت
 • رایگان DNS اختصاصی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد بکاپ دوگانه
 • دارد بکاپ روزانه و ماهانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب ویژه ایران - پلن 6 گیگابایت
85,000 تو‌مان ماهانه
 • 6 گیگابایت
  فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • رایگان نصب وردپرس
 • رایگان انتقال از هاست دیگر
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD-NVMe هارد سرور
 • دارد SSL رایگان
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
 • رایگان افزایش امنیت
 • رایگان افزایش سرعت
 • رایگان DNS اختصاصی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد بکاپ دوگانه
 • دارد بکاپ روزانه و ماهانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب ویژه ایران - پلن 8 گیگابایت
100,000 تو‌مان ماهانه
 • 8 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • رایگان نصب وردپرس
 • رایگان انتقال از هاست دیگر
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD-NVMe هارد سرور
 • دارد SSL رایگان
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
 • رایگان افزایش امنیت
 • رایگان افزایش سرعت
 • رایگان DNS اختصاصی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد بکاپ دوگانه
 • دارد بکاپ روزانه و ماهانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب ویژه ایران - پلن 10 گیگابایت
115,000 تو‌مان ماهانه
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • رایگان نصب وردپرس
 • رایگان انتقال از هاست دیگر
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD-NVMe هارد سرور
 • دارد SSL رایگان
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
 • رایگان افزایش امنیت
 • رایگان افزایش سرعت
 • رایگان DNS اختصاصی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد بکاپ دوگانه
 • دارد بکاپ روزانه و ماهانه
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی وب ویژه ایران - پلن 12 گیگابایت
130,000 تو‌مان ماهانه
 • 12 گیگابایت
  فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 1 دامنه دامنه قابل میزبانی
 • رایگان نصب وردپرس
 • رایگان انتقال از هاست دیگر
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD-NVMe هارد سرور
 • دارد SSL رایگان
 • سی‌پنل کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت تحویل
 • رایگان افزایش امنیت
 • رایگان افزایش سرعت
 • رایگان DNS اختصاصی
 • Litespeed وب‌سرور
 • دارد بکاپ دوگانه
 • دارد بکاپ روزانه و ماهانه
سفارش دهید ستاپ رایگان