دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی سی‌پنل - 3 گیگابایت
70,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 3 گیگابایت
 • پهنای باند - 250 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 3 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - NVMe
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - هتزنر
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 6 گیگابایت
100,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 6 گیگابایت
 • پهنای باند - 400 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 6 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - NVMe
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - هتزنر
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 10 گیگابایت
130,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 10 گیگابایت
 • پهنای باند - 500 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 10 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - NVMe
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - هتزنر
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 15 گیگابایت
160,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 15 گیگابایت
 • پهنای باند - 750 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 15 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - NVMe
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - هتزنر
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 20 گیگابایت
190,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 20 گیگابایت
 • پهنای باند - 1000 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 20 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - NVMe
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - هتزنر
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی پنل - 25 گیگابایت
220,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 25 گیگابایت
 • پهنای باند - 1200 گیگابایت
 • تعداد دامنه/اکانت - 25 عدد
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - NVMe
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - هتزنر
سفارش دهید ستاپ رایگان