دسته بندی ها

  عملیات

نمایندگی سی‌پنل - 3 گیگابایت
45,000 تو‌مان ماهانه
 • 3 گیگابایت
  فضا
 • 250 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 3 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • بلافاصله پس از پرداخت
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 6 گیگابایت
65,000 تو‌مان ماهانه
 • 6 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 6 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • بلافاصله پس از پرداخت
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 10 گیگابایت
85,000 تو‌مان ماهانه
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 10 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • بلافاصله پس از پرداخت
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 15 گیگابایت
105,000 تو‌مان ماهانه
 • 15 گیگابایت
  فضا
 • 750 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 15 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی‌پنل - 20 گیگابایت
125,000 تو‌مان ماهانه
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 1000 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 20 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان
نمایندگی سی پنل - 25 گیگابایت
145,000 تو‌مان ماهانه
 • 25 گیگابایت
  فضا
 • 1200 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 25 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • ندارد
  دامنه اضافی
 • سی‌پنل
  کنترل پنل
 • آلمان
  محل سرور
 • پس از تایید
  تحویل
سفارش دهید ستاپ رایگان