نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.ir
40,000 تو‌مان
.com
730,000 تو‌مان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
40,000 تو‌مان
1 سال
40,000 تو‌مان
1 سال
40,000 تو‌مان
1 سال
.com
730,000 تو‌مان
1 سال
730,000 تو‌مان
1 سال
730,000 تو‌مان
1 سال
.net
840,000 تو‌مان
1 سال
840,000 تو‌مان
1 سال
840,000 تو‌مان
1 سال
.org
900,000 تو‌مان
1 سال
900,000 تو‌مان
1 سال
900,000 تو‌مان
1 سال
.co
1,920,000 تو‌مان
1 سال
1,920,000 تو‌مان
1 سال
1,920,000 تو‌مان
1 سال
.me
360,000 تو‌مان
1 سال
1,380,000 تو‌مان
1 سال
1,380,000 تو‌مان
1 سال
.io
3,120,000 تو‌مان
1 سال
3,120,000 تو‌مان
1 سال
3,120,000 تو‌مان
1 سال
.shop
300,000 تو‌مان
1 سال
2,100,000 تو‌مان
1 سال
2,100,000 تو‌مان
1 سال
.in
480,000 تو‌مان
1 سال
480,000 تو‌مان
1 سال
480,000 تو‌مان
1 سال
.uk
600,000 تو‌مان
1 سال
600,000 تو‌مان
1 سال
600,000 تو‌مان
1 سال
.biz
1,200,000 تو‌مان
1 سال
1,200,000 تو‌مان
1 سال
1,200,000 تو‌مان
1 سال
.academy
1,200,000 تو‌مان
1 سال
2,160,000 تو‌مان
1 سال
2,160,000 تو‌مان
1 سال
.training
480,000 تو‌مان
1 سال
1,980,000 تو‌مان
1 سال
1,980,000 تو‌مان
1 سال
.clinic
900,000 تو‌مان
1 سال
3,300,000 تو‌مان
1 سال
3,300,000 تو‌مان
1 سال
.news
540,000 تو‌مان
1 سال
1,740,000 تو‌مان
1 سال
1,740,000 تو‌مان
1 سال
.agency
420,000 تو‌مان
1 سال
1,470,000 تو‌مان
1 سال
1,470,000 تو‌مان
1 سال
.gallery
1,320,000 تو‌مان
1 سال
1,320,000 تو‌مان
1 سال
1,320,000 تو‌مان
1 سال
.company
300,000 تو‌مان
1 سال
720,000 تو‌مان
1 سال
720,000 تو‌مان
1 سال
.vip
2,040,000 تو‌مان
1 سال
2,040,000 تو‌مان
1 سال
2,040,000 تو‌مان
1 سال
.dev
1,260,000 تو‌مان
1 سال
1,260,000 تو‌مان
1 سال
1,260,000 تو‌مان
1 سال
.app
1,360,000 تو‌مان
1 سال
1,360,000 تو‌مان
1 سال
1,360,000 تو‌مان
1 سال
.co.uk
720,000 تو‌مان
1 سال
720,000 تو‌مان
1 سال
720,000 تو‌مان
1 سال
.site
120,000 تو‌مان
1 سال
1,740,000 تو‌مان
1 سال
1,740,000 تو‌مان
1 سال
.ch
1,010,000 تو‌مان
1 سال
1,010,000 تو‌مان
1 سال
1,010,000 تو‌مان
1 سال
.click
180,000 تو‌مان
1 سال
790,000 تو‌مان
1 سال
790,000 تو‌مان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود