دسته بندی ها

  عملیات

میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 100 مگابایت
70,000 تو‌مان سالانه
 • فضا - 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 10 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 1 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 250 مگابایت
115,000 تو‌مان سالانه
 • فضا - 250 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 25 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 1 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 500 مگابایت
16,500 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 50 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 2 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 1 گیگابایت
24,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 100 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 2 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 2 گیگابایت
36,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 150 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 3 گیگابایت
47,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 3 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 200 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 4 گیگابایت
59,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 4 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 250 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان
میزبانی سی‌پنل ایران - پلن 5 گیگابایت
71,000 تو‌مان ماهانه
 • فضا - 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه - 300 گیگابایت
 • دامنه قابل میزبانی - 3 دامنه
 • نصب وردپرس - رایگان
 • انتقال از هاست دیگر - رایگان
 • سایر امکانات - نامحدود
 • هارد سرور - SSD
 • SSL رایگان - دارد
 • کنترل پنل - سی‌پنل
 • تحویل - بلافاصله پس از پرداخت
 • ورژن PHP سرور - 7.4 /8.1
 • محل سرور - آسیاتک / لایزر
سفارش دهید ستاپ رایگان