هاست دایرکت‌ادمین - آلمان - پرحجم

هاست حجمی 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت
  فضا
 • 150 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
هاست حجمی 7.5 گیگابایت
 • 7.5 گیگابایت
  فضا
 • 220 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
هاست حجمی 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 300 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
هاست حجمی 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
هاست حجمی 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
هاست حجمی 30 گیگابایت
 • 30 گیگابایت
  فضا
 • 600 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل