نمایندگی میزبانی وب (ریسلر) - دایرکت ادمین

نمایندگی هاست - 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت
  فضا
 • 50 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 10 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
نمایندگی هاست - 3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت
  فضا
 • 120 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 30 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
نمایندگی هاست - 6 گیگابایت
 • 6 گیگابایت
  فضا
 • 200 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • 60 عدد
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
نمایندگی هاست - 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
  فضا
 • 300 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
نمایندگی هاست - 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت
  فضا
 • 400 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل
نمایندگی هاست - 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت
  فضا
 • 500 گیگابایت ماهانه
  پهنای باند
 • نامحدود
  تعداد اکانت
 • نامحدود
  سایر امکانات
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • بلافاصله پس از پرداخت
  زمان تحویل