دسته بندی ها

  عملیات

سرور اختصاصی
2,595,000 تو‌مان ماهانه
AMD 12-Core
128GB RAM
2x 2TB NVMe SSD
سفارش دهید ستاپ رایگان