اجاره آی پی ورژن 4

اجاره ASN -1 موجود است
بلاک 256 تایی آی پی ورژن 4

- امکان route کردن آی پی ها به تمام نقاط جهان (اروپا، آمریکا، ... و ایران) با مشخصات و هویز دلخواه شما وجود خواهد داشت.
- زمان تحویل آی پی ها بسته به شرایط بین 1 تا 3 روز پس از واریز وجه خواهد بود.
- هزینه بصورت ریالی و به نرخ اعلام شده دریافت خواهد شد.
- درصورت افزایش نرخ ارز، هزینه آی پی نیز تغییر خواهد کرد
- نکته خیلی مهم، حداقل بلاک قابل فروش و قابل Route بلاک 24/ معادل 256 آی پی هست